Odbicie na rynku ubezpieczeń na życie

Sierpień 29 2017 09:07AM

Ostatnie lata przyniosły wiele zmian na rynku ubezpieczeń na życie. Ubezpieczyciele dostosowali się do nowych regulacji, zmienili ofertę i już pierwszy kwartał tego roku przyniósł odbicie i wzrost składek. Zainteresowanie klientów przesuwa się obecnie w stronę prostych polis ochronnych, które zabezpieczają przed przykrymi sytuacjami losowymi jak poważna choroba czy nieszczęśliwy wypadek. Dbają także o zabezpieczenie swoich rodzin.

– Rynek ubezpieczeń na życie zmienił się istotnie w ostatnim czasie. Wiodące do tej pory produkty o charakterze oszczędnościowym czy inwestycyjnym utrzymują się na stabilnym poziomie, ale klienci coraz większy nacisk kładą na produkty ochronne, które zabezpieczają przed trudnymi sytuacjami losowymi. To zarówno klasycznie rozumiane ubezpieczenia na życie, jak i polisy zapewniające świadczenia w przypadku poważnego zachorowania, hospitalizacji, wypadków i innych sytuacji, które mogą spowodować, że sytuacja finansowa gospodarstwa domowego ulegnie pogorszeniu – mówi agencji Newseria Biznes Marek Piętka, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Warta.

PIU podaje, że w ubiegłym roku wartość składki z tytułu ubezpieczeń na życie spadła aż o 13,3 proc. (do poziomu 23,8 mld zł). Na ten segment rynku najmocniej wpłynęło zamieszanie wokół polis z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, czyli tzw. polisolokat, które charakteryzował wysoki stopień skomplikowania. Od początku zeszłego roku obowiązuje ustawa, której celem jest m.in. uproszczenie i uporządkowanie rynku tych produktów oraz zwiększenie ochrony konsumentów. Ubezpieczyciele dostosowali się do nowych wymogów i już początek tego roku przyniósł odbicie. W I kwartale 2017 roku składka przypisana z tytułu ubezpieczeń na życie wzrosła o 6,5 proc. (do poziomu 6,1 mld zł).

– Klienci szukają przede wszystkim ochrony związanej z ich zdrowiem. Najczęściej pytają o zabezpieczenia na wypadek hospitalizacji, poważnej choroby, niezdolności do pracy oraz ubezpieczenie na życie, które obejmuje też członków rodziny czy na przykład partnera, z którym ubezpieczony mieszka w jednym gospodarstwie domowym. To zainteresowanie ubezpieczeniami ochronnymi w dużej mierze wynika z lepszej niż jeszcze kilka lat temu sytuacji gospodarstw domowych. Dzięki temu klienci mogą dziś poświęcić większą uwagę produktom, które wcześniej miały niższy priorytet – mówi Marek Piętka.

Na polskim rynku większość ubezpieczeń na życie wciąż stanowią indywidualne polisy z gwarantowaną sumą wypłacaną po śmierci ubezpieczonego. Jednak coraz częściej klienci chcą zabezpieczyć siebie i swoich bliskich na okoliczność losowych wydarzeń, które mogłyby pogorszyć ich sytuację życiową.

Warta, która skupia się na rozwijaniu tego segmentu, rozszerzyła niedawno zarówno zakres ochrony ubezpieczeniowej, jak i grono potencjalnych klientów. Ubezpieczyciel zwrócił uwagę na to, że obok tradycyjnych, formalnych małżeństw w Polsce jest coraz więcej nieformalnych, partnerskich związków, z których część wychowuje dzieci.

– Nasz dotychczasowy produkt, skierowany do klasycznych rodzin, zdecydowaliśmy się rozszerzyć o warianty dla rodzin w nowym rozumieniu, czyli dla związków partnerskich albo osób samotnych, które wychowują dzieci. Zauważyliśmy, że tradycyjny model polskiej rodziny ulega modyfikacji. Około 25 proc. dzieci jest wychowywanych w związkach nieformalnych, a osób, które samodzielnie wychowują dzieci, jest w Polsce około 2,5 mln. Dla nich też należy przygotować ofertę ubezpieczeniową – zauważa Marek Piętka.

Ubezpieczyciel zmodyfikował też ofertę, poświęcając dużo uwagi osobom, które przekroczyły 55 rok życia. Ta grupa wiekowa do tej pory była zwykle poza obszarem zainteresowania ubezpieczeniowego rynku.

 Żyjemy coraz dłużej, a potrzeby ubezpieczeniowe wraz z wiekiem wcale nie wygasają, wręcz przeciwnie. Dlatego wprowadziliśmy świadczenia dla osób w grupie wiekowej 55+ – są to świadczenia assistance, np. dowóz leków do domu, gdy klient jest chory. Jest również świadczenie na wypadek urodzenia się wnuka – mówi dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów w Warcie.

Rozszerzenie potencjalnego grona klientów okazało się krokiem w dobrą stronę – Warta notuje wzrost zarówno sprzedaży, jak i zainteresowania swoimi produktami, co powinno znaleźć niedługo odbicie w wynikach finansowych ubezpieczyciela.

– Zmodyfikowaliśmy nasz flagowy produkt ochronno-inwestycyjny przeznaczony dla osób zainteresowanych zarówno ochroną ubezpieczeniową, jak i oszczędzaniem na emeryturę. Pracujemy także nad produktami przeznaczonymi dla klientów banków, które są naszymi partnerami. W najbliższym czasie spodziewamy się uruchomienia z jednym z partnerów ubezpieczenia na wypadek poważnej choroby – zapowiada Marek Piętka.

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • Branża PR w Polsce szybko się rozwija

  Polski rynek PR rośnie w tempie ok. 9 proc. rocznie. To trzykrotnie szybciej niż...

 • Polacy wśród internautów najczęściej blokujących reklamy

  Na całym świecie ponad 200 mln internautów blokuje reklamy w przeglądarkach....

 • Ponad 7,5 mln polskich internautów blokuje reklamy

  Liczba polskich internatów blokujących reklamy szybko rośnie i przekracza już...

 • Dzieci spędzają średnio około 18 godzin tygodniowo w internecie

  Ponad połowa dzieci w wieku 10–15 lat ma urządzenia mobilne z dostępem do...

 • Większość internautów akceptuje mniej agresywne reklamy w sieci

  Reklama w internecie jest akceptowana przez większość odbiorców, o ile nie utrudnia...

 • Agencje PR nie są obecne w spółkach Skarbu Państwa

  Automatyzacja treści i schyłek mediów opiniotwórczych to jedne z ważniejszych...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.