Ubezpieczenia majątkowe – przed czym chronią i jakie są ich rodzaje?

Sierpień 9 2017 09:07AM

Ubezpieczenie majątkowe jest produktem, który spełnia dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze,chroni przed kosztami spowodowanymi ewentualnym zniszczeniem lub utratą majątku, a po drugie zabezpiecza interesy tych osób, które mogą zostać poszkodowane wskutek zdarzeń losowych.
Jest wiele rodzajów ubezpieczeń majątkowych, a niektóre z nich są wymagane przez bank, przy zaciąganiu kredytu hipotecznego na zakup mieszkania.

Rodzaje ubezpieczeń – ubezpieczenia osobowe a ubezpieczenia majątkowe

W ustawie o działalności ubezpieczeniowej zostały opisane dwa podstawowe rodzaje ubezpieczeń – osobowe
i majątkowe. Przedmiotem ochrony w przypadku ubezpieczeń osobowych jest życie, zdrowie i zdolność do pracy. Obejmują one ubezpieczenie na życie (są wypłacane w przypadku śmierci lub dożycia oznaczonego
w umowie wieku) oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (są wypłacane w przypadku uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku).

Ubezpieczenia majątkowe obejmują natomiast ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenia mienia dotyczą najczęściej mieszkań, domów, AC lub budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenia majątkowe – ubezpieczenie mienia a ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Dzięki ubezpieczeniom mienia zabezpieczone są poszczególne składniki majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia lub utraty na skutek pożaru, powodzi czy innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenia majątkowe mogą obejmować np. mieszkania, domy, domki letniskowe, domy znajdujące się w budowie, hale
i magazyny, maszyny, urządzenia, surowce, towary, uprawy, ruchomości domowe, środki płatnicze, papiery wartościowe, skutery, rowery, a także zwierzęta domowe i hodowlane.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej chronią ubezpieczoną osobę, gdy zostanie ona zobowiązana
do naprawienia szkody wyrządzonej drugiej osobie. Szkodą może być w tym przypadku uszkodzenie, zniszczenie lub spowodowanie utraty składników majątku należących do drugiej osoby lub spowodowanie u niej śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Dzięki OC chroniony jest zarówno interes poszkodowanego, jak i sprawcy. Towarzystwo ubezpieczeniowe osoby, która spowodowała wypadek wypłaca poszkodowanemu z jej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej odszkodowanie i inne świadczenia.

Powszechnie spotykane ubezpieczenia i obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej to np. ubezpieczenie OC właścicieli samochodów oraz rolników posiadających gospodarstwo rolne i innych grup zawodowych szczególnie narażonych na ryzyko wystąpienia szkody (m.in. adowokaci, komornicy, notariusze, architekci, zarządcy nieruchomości, inżynierowie budownictwa, agenci ubezpieczeniowie, detektywi i organizatorzy imprez masowych). Ponadto wyróżnia się także dobrowolne ubezpieczenia OC dla osób prywatnych, prowadzących działalność gospodarczą lub przedstawicieli określonych zawodów (np. ubezpieczenia OC lekarzy, nauczycieli, firm transportowych i innych przedsiębiorców).

Ubezpieczenia wymagane przez bank przy zakupie mieszkania

Większość Polaków finansuje zakup własnego mieszkania z kredytu hipotecznego zaciąganego najczęściej na 20 lub nawet 30 lat. Przed podjęciem decyzji porównuje się wysokości marży i prowizji czy warunki kredytowania. Często jednak zapomina się o tym, jak ważna jest forma zabezpieczenia kredytu i rodzaj wymaganego ubezpieczenia. Szeroki wybór ubezpieczeń majątkowych posiada w swojej ofercie Pkoubezpieczenia, więcej informacji można znaleźć pod tym adresem http://pkoubezpieczenia.pl/strefa-edukacji/kupujesz-mieszkanie-sprawdz-jakiego-rodzaju-ubezpieczenia-bedzie-wymagal-od-ciebie-bank . Znaleźć można różne oferty: ubezpieczenia murów, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia spłaty kredytu i ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania.

 • – Ubezpieczenie murów: ubezpieczenie majątkowe mienia, które zabezpiecza spłatę kredytu i chroni od szkód wyrządzonych przez ogień i inne zdarzenia losowe. Banki wymagają zazwyczaj jedynie ochrony murów (tj. samej konstrukcji budynku wraz z jego fundamentami, ścianami i dachem). Mimo to
  w interesie osoby ubiegającej się o kredyt jest dodatkowe zabezpieczenie obejmujące ochronę ruchumości domowych (mebli, sprzętu AGD i elektroniki). Jeżeli mieszkanie znajduje się w bloku, dobrym pomysłem jest rozszerzenie ochrony o ubezpieczenie OC chroniące przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie użytkowania nieruchomości (np. szkód związanych
  z zalaniem lokatorów z piętra niżej).


 • – Ubezpieczenie na życie: ubezpieczenie osobowe, które jest bardzo często wymagane przez bank. Jego cechą jest to, że zabezpiecza przed koniecznością spłaty kredytu bliskich kredytobiorcy w przypadku jego śmierci. Śmierć bliskiego to dla rodziny ogromna tragedia, a gdy dochodzi do tego jeszcze obowiązek comiesięcznego spłacania wysokich rat, sytuacja staje się jeszcze grosza. W związku z tym suma ubezpieczenia powinna odpowiadać całej kwocie kredytu (zwłaszcza w pierwszych latach kredytowych) lub przynajmniej 25% wartości zobowiązań.

 • – Ubezpieczenie spłaty kredytu: nie jest obowiązkowe dla kredytobiorcy, ale jego szeroki zakres ochronny sprawia, że warto rozważyć jego zakup. Obejmuje ono różne sytuacje, w których kredytobiorca nie ma możliwości regularnego spłacania zobowiązań wobec banku. Taką sytuacją może być np. utrata źródła dochodu, inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku lub konieczność hospitalizacji. Osoba spłacająca kredyt, która posiada ubezpieczenie jego spłaty może liczyć na to, że towarzystwo ubezpieczeniowe,
  z którym ma podpisaną umowę będzie przez ustalony czas wypłacało jej świadczenie, które pomoże
  w przynajmniej częściowym spłacaniu zobowiązań wobec banku.


 • – Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania: kolejne dobrowolne zabezpieczenie przydatne
  w przypadku zakupu mieszkania na wieloletni kredyt hipoteczny. Stanowi skuteczną ochronę na wypadek problemów z regularnym spłacaniem rat spowodowanych poważną chorobą. Do niedawna to ubezpieczenie było zawierane w formie umowy dodatkowej do umowy ubezpieczenia na życie. Teraz coraz częściej można je kupić jako oddzielny produkt. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, a zakres ochrony obejmuje ryzyko zachorowania np. na nowotwór lub inne często występujące choroby.


Ubezpieczenia majątkowe – w ochronie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie majątkowe może być bardzo pomocne w wielu trudnych momentach, którego mogą spotkać każdego człowieka. Pożar, powódź lub inne zdarzenie losowe może sprawić, że w jednej chwili stracimy cały dorobek naszego życia. Przez jeden nieszczęśliwy wypadek możemy bardzo skomplikować życie sobie i drugiej osobie. Na szczęście w wyjściu z tych sytuacji pomaga ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej. Niektóre ubezpieczenia majątkowe są także wymagane przez banki przy okazji zaciągania kredytu hipotecznego. Skorzystanie z nich i dodatkowych zabezpieczeń przy takiej wieloletniej inwestycji jest więcej niż wskazane.

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • Branża PR w Polsce szybko się rozwija

  Polski rynek PR rośnie w tempie ok. 9 proc. rocznie. To trzykrotnie szybciej niż...

 • Polacy wśród internautów najczęściej blokujących reklamy

  Na całym świecie ponad 200 mln internautów blokuje reklamy w przeglądarkach....

 • Ponad 7,5 mln polskich internautów blokuje reklamy

  Liczba polskich internatów blokujących reklamy szybko rośnie i przekracza już...

 • Dzieci spędzają średnio około 18 godzin tygodniowo w internecie

  Ponad połowa dzieci w wieku 10–15 lat ma urządzenia mobilne z dostępem do...

 • Większość internautów akceptuje mniej agresywne reklamy w sieci

  Reklama w internecie jest akceptowana przez większość odbiorców, o ile nie utrudnia...

 • Agencje PR nie są obecne w spółkach Skarbu Państwa

  Automatyzacja treści i schyłek mediów opiniotwórczych to jedne z ważniejszych...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.